Kápolna

 

 A szentségi kápolnát  2000. november 28-án a városmajori Jézus Szíve templomban mondott ünnepélyes szentmise után Dr. Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek áldotta meg, és ő helyezte el az Eucharisztitát Lambert Zoltán plébános atya jelenlétében. A szertartáson az iskola növendékeinek képviselői vettek részt, de az egész közösség követhette videókamera és televízió segítségével. Készült 2000-ben Gere György tervei alapján. Kivitelező: Bakos Vince szülő. 

 

A képekre kattintva nagy méretben is megtekinthetők. 

 
    A triptichon a tabernákulummal, kereszttel és ambóval. Fölötte a Szentlélek. Az ambó 4 (evangélista) fenyőtörzsből áll. Söjtöri Gellért szülő alkotása.
 Triptichon. Komáromi János festménye.  Triptichon. Komáromi János festménye
 
 A triptichon részlete: Urunk színeváltozása, Jézus, Mózes és Illés között.
 A triptichon részlete, főtábla: A megdicsőült Jézus.  
   A bal szárny részlete: Szent Benedek, Ferenc és Domonkos.
 A bal szárny részlete: Szent Ferenc.  
   A bal szárny részlete: Szent Domonkos.
 A bal szárny részlete: Loyolai Szent Ignác.  
   A bal szárny részlete: Kalazanci Szent József.
 A jobb szárny részlete: Szűz Mária, Szent István és Szent Erzsébet.  
   A jobb szárny részlete: Boldog Apor Vilmos.
 A tabernákulum a kereszttel és örökmécsessel. A tabernákulum tölgyfalemezből készült fenyőcímkével, belül rézlemez borítja. Készítette: Sasvári Sándor gondnok. A tabernákulum 12 (apostol) fenyőtörzsön áll. Söjtöri Gellért szülő alkotása.  
   Damjánói keresztmásolat Medjugorjéből, a szenvedélybetegek házából (a Csillag-, Kuslits-, Pataky-családok ajándéka).
 Az örökmécses: az okos és balga szűzek (tervezte: Gere Gyögy, ajándékként készítették a székesfehérvári "fanyűvészek": Pongrácz Zoltán és Ásmány Katalin).  
    Egy okos szűz, aki az égő mécsest tartja.
 Egy balga szűz, aki nem mehetett be ura örömébe.  
   A Szentlélek az ambó fölött. Készült hajnalban vágott 2 nyírfa darabból.
 

Bejelentkezés